משרתם של 2 אדונים

תאריך שעה יום מיקום רכישה
15.1.19 20:30 ג' אולם/טרקלין רכישה
16.1.19 20:30 ד' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון