גוועלד! יידישע אונטערוועלט

תאריך שעה יום מיקום רכישה
4.6.19 20:00 ג' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הצגה מוסיקלית שחושפת את סיפורו של
העולם התחתון היידי. ההצגה לוקחת אותנו
אל היריד בעיירה היהודית, בו פועלים כל
הטיפוסים האלה ומוצאים את "פרנסתם".
הסיפורים, המחזות והמערכונים נשזרים יחד
בשילוב שירים נפלאים.
עיבוד ובימוי: דורי אנגל