הקוסם מארץ עוץ

תאריך שעה יום מיקום רכישה
16.12.18 16:00 א' אולם/טרקלין רכישה
16.12.18 18:15 א' אולם/טרקלין רכישה
17.12.18 16:00 ב' אולם/טרקלין רכישה
17.12.18 18:15 ב' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון