Page 3 - ריכוז תאריכים וסדרות לעונת 21-22 - תיאטרון הצפון
P. 3

‫המלצה‬                             ‫שם ההצגה והתאריך‬     ‫יום בשבוע סדרה‬
‫חשובה‪:‬‬

 ‫בעת שינוי מועד‬     ‫החותנת‬     ‫ברלין‬ ‫ברוך ג'מילי איש חסיד‬   ‫אופנובנק‬  ‫‪25+26‬‬ ‫יום חמישי‬
‫ההצגה רצוי להחליף‬   ‫‪18/08/22‬‬   ‫‪21/07/22‬‬   ‫‪14/04/22 27/01/22‬‬    ‫‪02/12/21‬‬

 ‫מועד לתאריכים‬  ‫הצגה ‪ 5‬תפורסם‬     ‫ברלין‬   ‫החותנת‬  ‫איש חסיד‬   ‫אופנובנק‬  ‫‪63+64‬‬ ‫יום שישי‬
  ‫ראשונים של‬       ‫בהמשך‬  ‫‪22/07/22‬‬   ‫‪08/04/22‬‬   ‫‪04/02/22‬‬  ‫‪03/12/21‬‬
  ‫הצגות המנוי‪.‬‬
          ‫הצגה ‪ 5‬תפורסם‬    ‫החותנת‬     ‫ברלין‬ ‫איש חסיד‬   ‫אופנובנק‬  ‫‪67+68‬‬ ‫יום שישי‬
  ‫מנויים יקרים‪,‬‬      ‫בהמשך‬  ‫‪19/08/22‬‬   ‫‪29/04/22‬‬   ‫‪11/02/22‬‬  ‫‪10/12/21‬‬
‫ביום ההצגה נשלחת‬
‫למכשירכם הודעת‬        ‫ברלין‬ ‫איש חסיד‬    ‫ברוך ג'מילי החותנת‬   ‫אופנובנק‬  ‫‪11+12‬‬ ‫יום שבת‬
            ‫‪23/07/22‬‬   ‫‪11/06/22‬‬   ‫‪09/04/22 05/02/22‬‬    ‫‪04/12/21‬‬
  ‫‪ SMS‬עם לינק‬
 ‫לכרטיסי הכניסה‬      ‫החותנת‬  ‫איש חסיד‬      ‫ברוך ג'מילי ברלין‬  ‫אופנובנק‬  ‫‪29+30‬‬ ‫יום שבת‬
‫וציון מקום מושבכם‬   ‫‪20/08/22‬‬   ‫‪30/07/22‬‬   ‫‪30/04/22 12/02/22‬‬    ‫‪11/12/21‬‬

  ‫בערב ההצגה‪.‬‬      ‫החותנת‬  ‫איש חסיד‬      ‫ברוך ג'מילי ברלין‬  ‫אופנובנק‬  ‫‪35+36‬‬ ‫יום שבת‬
            ‫‪13/08/22‬‬   ‫‪21/05/22‬‬   ‫‪02/04/22 05/03/22‬‬    ‫‪08/01/22‬‬
 ‫שימו לב באחריות‬
 ‫המנוי לבדוק את‬     ‫החותנת‬     ‫ברלין‬ ‫איש חסיד‬   ‫אופנובנק‬  ‫ברוך ג'מילי‬ ‫סדרת בוקר ‪65+66‬‬
  ‫מועדי ההצגות‬    ‫‪14/08/22‬‬   ‫‪24/07/22‬‬   ‫‪01/05/22‬‬   ‫‪06/02/22‬‬  ‫‪12/12/21‬‬

  ‫בחוברת‪ ,‬אין‬      ‫החותנת‬     ‫ברלין‬ ‫איש חסיד‬   ‫אופנובנק‬  ‫ברוך ג'מילי‬ ‫סדרת אחה"צ ‪27+28‬‬
‫להסתמך על משלוח‬    ‫‪14/08/22‬‬   ‫‪24/07/22‬‬   ‫‪01/05/22‬‬   ‫‪06/02/22‬‬  ‫‪12/12/21‬‬

  ‫ה‪ sms‬בלבד‪.‬‬

 ‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8