Page 3 - רפרטואר - 2021 -תיאטרון הצפון
P. 3

‫‪6‬‬          ‫תוכן העיניינים‬

  ‫‪8‬‬                       ‫כנר על הגג‬
                      ‫מאת‪ :‬ג׳וזף שטיי	ן‬
  ‫‪10‬‬
  ‫‪12‬‬                          ‫ברלין‬
  ‫‪13‬‬      ‫קומדיה ישראלית חדשה מאת‪ :‬אילן חצור	‬

  ‫‪14‬‬                       ‫האופנובנק‬
                      ‫מאת‪ :‬גדי צדקה	‬
  ‫‪16‬‬
  ‫‪18‬‬                   ‫הצגות בית ליסין	‬
  ‫‪19‬‬
                       ‫הצגות הקאמר	י‬
  ‫‪20‬‬
                         ‫ברוך ג׳מילי‬
  ‫‪22‬‬      ‫קומדיה ישראלית חדשה מאת‪ :‬גדי צדק 	ה‬

  ‫‪24‬‬                        ‫החותנת‬
                ‫קומדיה מאת‪ :‬אנדרו ברגמן	‬
  ‫‪26‬‬
                       ‫הצגות הבימה	‬
  ‫‪28‬‬
                         ‫הצגות גשר	‬
  ‫‪8‬‬
  ‫‪32‬‬                     ‫איש חסיד היה‬
  ‫‪33‬‬                    ‫מאת‪ :‬דן אלמגור	‬
  ‫‪34‬‬
  ‫‪36‬‬              ‫אינתה עומרי ‪ -‬חיים שלי!‬
  ‫‪38‬‬                    ‫מאת‪ :‬גדי צדק 	ה‬

‫להזמנות ‪3 *5184‬‬                  ‫בבושקות‬
                      ‫מאת‪ :‬מרים קוץ	‬

                   ‫גברתי‪ ,‬ראש הממשלה‬
           ‫מחזה ישראלי חדש מאת‪ :‬גדי צדקה	‬

                         ‫זוג משמיים‬
         ‫קומדיה ישראלית חדשה מאת‪ :‬גדי צדקה	‬

                             ‫אור‬
                      ‫מאת‪ :‬גדי צדקה	‬

                    ‫ההצלחות ממשיכו 	ת‬

                   ‫סדרת העולם המופל 	א‬

                     ‫״שרים לך מולדת״	‬

                         ‫סדרת זמר	‬

                       ‫יוצרי התיאטרו	ן‬
   1   2   3   4   5   6   7   8