סאטירה למדינה עם טוביה צפיר

תאריך שעה יום מיקום רכישה
5.7.22 20:30 ג' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון