תקנון מועדון תרבות


 

תקנון ותנאי שימוש באתר

האתר הוקם ומופעל ע"י תיאטרון הצפון במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע על התיאטרון, ההצגות, היוצרים והשחקנים.

האתר מיועד לקהל הרחב ולקהל המנויים של התיאטרון.

 

השימוש באתר

רכישת כרטיסים לקהל הרחב, לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה.

 

*קבלת הכרטיסים

ביום ההצגה בין אם הלקוח הזמין כרטיסים באתר או בין בטלפון ישלח ללקוח סמס (מהנמען TH-hazafon)עם קישור המכיל את הכרטיסים שהזמין אל מספר הנייד שציין בהזמנה. בלחיצה על הקישור יוכל הלקוח לראות את הכרטיסים שהוא הזמין. כרטיסים אלו יש להציג לסדרנים בעת הכניסה לאולם בערב ההצגה.

שימו לב כל כרטיס מכיל ברקוד אישי וניתן לניצול פעם אחת בלבד. בנוסף כל שינוי בהזמנה המקורית יתעדכן אוטומטית בכרטיסים שנשלחו ללקוח.

לתשומת ליבכם, המקומות ישמרו עבורכם עד לשעת תחילת ההצגה הכתובה על הכרטיס. לצערנו, לא תותר כניסת מאחרים להצגות אלא בשיקול דעתו הבלעדי של התיאטרון ובמידה שהדבר יתאפשר (לרוב ליציע).

 

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל

לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של התיאטרון.

 

ביטול/החלפה של כרטיסים שנרכשו באתר/בשירות הלקוחות

ביטול עסקאות שהתבצעו באתר/בשירות הלקוחות, נתן לבצע בשירות הלקוחות בטלפון 5184*

ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים רק בשעות הפעילות של שירות הלקוחות  עד השעה 12:00 ביום המופע

 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

ניצול חוזר של כרטיסים שלא מומשו

לתשומת ליבכם במידה והזמנתם כרטיסים ולא הגעתם להצגה, התיאטרון עשוי לאפשר לכם ניצול חוזר של כרטיסים אלו בתנאים מסוימים, מתן אפשרות זו והתנאים לה, כולל דרך ומועד המימוש, כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של התיאטרון.

 

מדיניות ותנאי שימוש

אנא קרא בעיון את כל התנאים.

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש. תיאטרון הצפון רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.


האתר שומר על את הפרטיות של הגולשים, המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של התיאטרון הצפון..

 

שימוש במידע
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

ביצוע הזמנות כרטיסים להצגות ומופעים המתקיימים בתיאטרון.

משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון. המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.


תיאטרון הצפון מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שתיאטרון הצפון יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

 

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.

 

זמינות האתר

התיאטרון מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת התיאטרון לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 

אבטחת מידע

התיאטרון מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של תיאטרון הצפון, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י תיאטרון הצפון.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך בתיאטרון הצפון .

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בחיפה.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

 

אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.

נשמח לקבל הערות/הארות/הצעות למייל: mashov@tnt.org.il