צלילי המוזיקה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
18.12.22 20:30 א' אולם/טרקלין רכישה
19.12.22 20:30 ב' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון